Metody pracy


Jakie metody wykorzystujemy w pracy z dziećmi w naszym przedszkolu?

Sześciolatki pracują metodą Denisona


W codziennej, systematycznej pracy z dziećmi poszukujemy nowych, skutecznych metod oddziaływań-wspomagających i stymulujących rozwój dziecka.
Ponieważ cechuje nas innowacyjne podejście do edukacji - korzystamy z programów i innowacji innych pedagogów, a od 1999 roku realizujemy własną pt "Książka sprzymierzeńcem i drogowskazem w rozwoju osobowości dziecka przedszkolnego".
Pamiętając, iż podstawową formą aktywności dziecka w tym okresie jest zabawa - nasze dzieci uczą się bawiąc i bawią się ucząc np. przy "pedagogice zabawy" wg Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Metodzie Dobrego Startu ułatwiającej zgłębienie tajników czytania i pisania .
Najczęściej stosujemy metody problemowe, aktywizujące i praktyczne - uznając je za szczególnie wartościowe, nie rezygnujemy jednak z metod tradycyjnych (tj.słownych czy poglądowych).
Uważamy, iż należy stawiać przed dziećmi takie zadania , które
- wyzwalają w nich konieczność poszukiwania rozwiązań (np. "mapa mentalna")
- aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję i ekspresję twórczą (np. metoda "analogii personalnej i fantastycznej")
- mobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów (np. metoda "burzy mózgów" )
Zawsze staramy się mieć na uwadze pierwotną postawę twórczą każdego dziecka -gotowość do improwizowania, fantazjowania i spontaniczności - dlatego dzieci często korzystają z "metody ofert" oraz metod parateatralnych.
Poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole, respektowania praw i autonomii innych - nasze dzieci uczą się poznając swoje możliwości ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne, gimnastyki Labana czy Kniessów. Zdobyte tą drogą doświadczenia dają dzieciom wiele radości, a wiedza jest bardziej trwała i produktywna - dzieci chętnie propagują ją wśród rodziców, świadczy o tym realizowany przez nas program antynikotynowy "Czyste powietrze wokół nas".